• Compter sur; s'en remettre à; se reposer sur; s'en rapporter à.
    Trông cậy vào bạn
    compter sur ses amis.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X