• (động vật học) trypanosome
    bệnh trùng mũi khoan
    (y học) trypanosomiase.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X