• Creux; affaissé; bas.
  Thung lũng trũng
  vallé creuse;
  Ruộng trũng
  rizières basses
  miền trũng
  (địa lý, địa chất) cuvette; fossé;
  Nước chảy chỗ trũng
  ��l'eau va à la rivière; la pierre va toujours au tas;
  Trùng trũng
  ��(redoublement; sens atténué) légèrement creux (affaissé).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X