• Répondre.
  Trả lời câu hỏi
  répondre à une question;
  Trả lời bức thư
  répondre à une lettre
  câu trả lời thư trả lời
  réponse;
  Câu trả lời nước đôi
  ��réponse de Normand.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X