• Complètement vidé.
    Đêm khuya quán ăn trọi lỏi không còn ăn nữa
    la nuit est avancée, l'auberge est complètement vidée, il n'y reste plus rien à consommer.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X