• Pellicule; film; voile
  Váng dầu
  film d'huile
  Váng rượu
  voile de vin
  Xem váng đầu
  Fatigué par trop de bruit; assourdi; étourdi
  Tiếng ồn quá váng cả tai
  assourdi (étourdi) par trop de bruit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X