• (động vật học) perroquet
  họ vẹt
  psittacidés
  thói lập lại như vẹt
  usé d'un côté; entamé d'un côté
  Giày vẹt gót
  ��soulier à talon usé d'un côté; soulier éculé
  Bàn vẹt một góc
  ��table entamée à l'un de ses coins

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X