• Maillet; batte
  Attraper brusquement; saisir (brusquement)
  Mèo vồ chuột
  chat qui attrape brusquement une souris
  Vồ lấy dịp thuận lợi thông tục
  saisir une occasion propice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X