• Usage; coutume.
  Tục ăn trầu
  usage du bétel.
  Le monde des mortels; ce bas monde; le monde.
  Các thói tục
  les usages du monde.
  Grossier; trivial; corsé.
  Lời nói tục
  paroles grossières
  Chuyện tục
  histoire corsée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X