• Résonner
  Căn phòng vang âm rất tốt
  salle qui résonne parfaitement; salle bien sonore
  (vật lý học) réverbération

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X