• Après coup pour la forme
    Nói vuốt đuôi vài lời an ủi
    dire après coup quelques paroles de consolation pour la forme

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X