• Verser; arroser fortement
  Xối cống cho sạch
  verser de l'eau dans un égout pour le nettoyer
  mưa như xối nước
  il pleut à verse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X