• S'élancer; se précipiter
    Con chó xồ ra chực cắn khách lạ
    chien qui s'élance et menace de mordre l'étranger

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X