• (Khác biệt giữa các bản)
  (=.=" [mí đứa fa' rừng đáng đem bắn bỏ >"<])
  (.)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Danh từ, số nhiều .as, a's===
  ===Danh từ, số nhiều .as, a's===
  =====Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh=====
  =====Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh=====
  - 
  - 
  =====(thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất, hạng rất tốt=====
  =====(thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất, hạng rất tốt=====
  ::[[his]] [[health]] [[is]] [[a]]
  ::[[his]] [[health]] [[is]] [[a]]
  ::sức khoẻ anh ta vào loại a
  ::sức khoẻ anh ta vào loại a
  - 
  - 
  =====(âm nhạc) la=====
  =====(âm nhạc) la=====
  ::A [[sharp]]
  ::A [[sharp]]

  14:49, ngày 4 tháng 8 năm 2011

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .as, a's

  Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất, hạng rất tốt
  his health is a
  sức khoẻ anh ta vào loại a
  (âm nhạc) la
  A sharp
  la thăng
  A flat
  la giáng
  Người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
  from a to z
  từ đầu đến đuôi, tường tận
  not to know a from b
  không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết

  Mạo từ

  Một, một (nào đó)
  a very cold day
  một ngày rất lạnh
  a dozen
  một tá
  a few
  một ít
  all of a size
  tất cả cùng một cỡ
  a Shakespeare
  một (văn hào (như) kiểu) Sếch-xpia
  a Mr. Nam
  một ông Nam (nào đó)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X