• /dʌzn/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều, không đổi

  Tá (mười hai)
  two dozen books
  hai tá sách
  ( số nhiều) nhiều
  dozens of people
  nhiều người
  dozens of times
  nhiều lần
  ( số nhiều) bộ 12 cái
  to pack things in dozens
  đóng thành bộ 12 cái, đóng thành từng tá
  Baker's (devil's, printer's long) dozen
  Tá 13 cái (một cái làm hoa hồng)
  to talk (go) nineteen to the dozen
  nói liến láu liên miên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một tá

  Xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X