• (Khác biệt giữa các bản)

  12:35, ngày 8 tháng 8 năm 2010

  ==Từ điển thông dụng==
  ===Thành ngữ===
  

  to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu là hoàn toàn sự thật.

  I want to go to the party with you, not Sarah - cross my heart!
  (Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X