• (Khác biệt giữa các bản)
  n (CMH)
  Hiện nay (12:37, ngày 8 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
  n (CMH)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Thành ngữ===
  ===Thành ngữ===
  -
  =====to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu hoàn toàn sự thật.=====
  +
  =====to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu hoàn toàn sự thật.=====
  :: [[I]] [[want]] [[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[party]] [[with]] [[you]], [[not]] [[Sarah]] - [[cross]] [[my]] [[heart]]!
  :: [[I]] [[want]] [[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[party]] [[with]] [[you]], [[not]] [[Sarah]] - [[cross]] [[my]] [[heart]]!
  -
  ::(Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!
  +
  ::Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  Hiện nay

  Từ điển thông dụng

  Thành ngữ

  to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu hoàn toàn là sự thật.
  I want to go to the party with you, not Sarah - cross my heart!
  Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X