• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (14:25, ngày 3 tháng 9 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[detectible]]
  Cách viết khác [[detectible]]
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra=====
  =====Có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra=====

  Hiện nay

  /di´tektəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác detectible

  Tính từ

  Có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra
  Có thể nhận thấy, có thể nhận ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X