• /dis´ə:nibl/

    Thông dụng

    Tính từ

    Có thể nhận thức rõ, có thể thấy rõ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X