• /ə´pri:ʃiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể đánh giá được
  Thấy rõ được, đáng kể
  the appreciable increase in salary
  sự tăng lương đáng kể


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X