• /əbˈzɜrvəbəl

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể quan sát được, có thể nhận thấy được, dễ thấy
  Đáng chú ý, đáng kể
  observable progress
  tiến bộ đáng kể
  Có thể tổ chức (ngày kỷ niệm...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quan sát được

  Kỹ thuật chung

  quan sát được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X