• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Dòng 24: Dòng 24:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  =====Kinh tế, tài chính=====
  -
  | __TOC__
  +
  ::[[futures]]
   +
  ::mua bán chứng khoán giao sau
   +
  ::[[futures]] [contract]
   +
  :: hợp đồng hàng hóa giao sau
   +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  Dòng 55: Dòng 60:
  =====Futureless adj. [ME f. OF futur -ure f. L futurus futurepart. of esse be f. stem fu- be]=====
  =====Futureless adj. [ME f. OF futur -ure f. L futurus futurepart. of esse be f. stem fu- be]=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  05:53, ngày 18 tháng 11 năm 2008

  /'fju:tʃə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tương lai
  future tense
  (ngôn ngữ học) thời tương lai
  future life
  kiếp sau
  future wife
  vợ sắp cưới

  Danh từ

  Tương lai
  ( số nhiều) (thương nghiệp) hàng hoá bán sẽ giao sau
  Hợp đồng về hàng hoá bán giao sau
  for the future
  n future
  Về sau này, trong tương lai

  Chuyên ngành

  Kinh tế, tài chính
  futures
  mua bán chứng khoán giao sau
  futures [contract]
  hợp đồng hàng hóa giao sau

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Days or time to come; tomorrow: Who knows what the futuremay bring?
  Adj.
  Coming, tomorrow's, later, prospective, following,unborn, subsequent, expected, approaching; to be to come:Future generations will appreciate what we have done here.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj.
  A going or expected to happen or be orbecome (his future career). b that will be something specified(my future wife). c that will be after death (a future life).2 a of time to come (future years). b Gram. (of a tense orparticiple) describing an event yet to happen.
  N.
  Time tocome (past, present, and future).
  What will happen in thefuture (the future is uncertain).
  The future condition of aperson, country, etc.
  A prospect of success etc. (there's nofuture in it).
  Gram. the future tense.
  (in pl.) StockExch. a goods and stocks sold for future delivery. b contractsfor these.
  Futureless adj. [ME f. OF futur -ure f. L futurus futurepart. of esse be f. stem fu- be]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X