• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  giao dịch giao sau
  giao dịch kỳ hạn
  index futures
  giao dịch kỳ hạn theo chỉ số
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch kỳ hạn New York
  New York Futures Exchange
  Sở giao dịch Kỳ hạn Nữu Ước
  hàng kỳ hạn
  futures any options exchange
  sở giao dịch quyền chọn và hàng kỳ hạn
  futures exchange
  thị trường hàng kỳ hạn
  hàng giao sau
  currency futures
  hàng giao sau theo ngoại tệ mạnh
  hợp đồng kỳ hạn
  foreign currency futures
  hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ
  interest-rate futures
  hợp đồng kỳ hạn lãi suất
  stock index futures
  hợp đồng kỳ hạn chỉ số chứng khoán
  underlying futures contract
  hợp đồng kỳ hạn cơ sở
  nghiệp vụ giao hàng kỳ hạn
  là nghĩa vụ mua hoặc bán một hàng hoá cụ thể nào đó, ví dụ như: ngũ cốc, vàng hay trái phiếu Kho bạc trong một ngày nào đó theo một giá đã được xác lập trước.

  Từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X