• (Khác biệt giữa các bản)
  (Danh từ)
  (đóng góp từ Hack tại CĐ Kythuatđóng góp từ Hack tại CĐ Kinhte)
  Dòng 74: Dòng 74:
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====giá phơi gạch=====
  +
  =====giá phơi gạch=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====búa=====
  +
  =====búa=====
  -
  =====cuốc=====
  +
  =====cuốc=====
  -
  =====cuốc chim=====
  +
  =====cuốc chim=====
  -
  =====ngựa cho thuê=====
  +
  =====ngựa cho thuê=====
  -
  =====đẽo đá=====
  +
  =====đẽo đá=====
  -
  =====quốc chim=====
  +
  =====quốc chim=====
  -
  =====vết khắc=====
  +
  =====vết khắc=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====giá phơi cá=====
  +
  =====giá phơi cá=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 111: Dòng 111:
  =====Cut, gash, slash, chop: He took a hack at the log withhis hatchet.=====
  =====Cut, gash, slash, chop: He took a hack at the log withhis hatchet.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]

  03:56, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Búa, rìu; cuốc chim (của công nhân mỏ)
  Vết toác; vết thương do bị đá vào ống chân (đá bóng)

  Ngoại động từ

  Đốn, đẽo, chém, chặt mạnh
  (thể dục,thể thao) đá vào ống chân (ai)

  Nội động từ

  Chém, chặt mạnh
  to hack at something
  chặt mạnh cái gì
  Ho khan

  Danh từ

  Ngựa cho thuê
  Ngựa ốm, ngựa tồi
  Ngựa thường (để cưỡi; không phải ngựa thi)
  Người làm thuê những công việc nặng nhọc; người viết văn thuê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ngựa cho thuê
  ( định ngữ) làm thuê, làm mướn
  a hack writer
  người viết văn thuê
  a hack killer
  kẻ giết mướn
  Xe tắc xi

  Ngoại động từ

  Thuê (ngựa)
  Cưỡi (ngựa)

  Nội động từ

  Cưỡi ngựa (đi thong dong)
  Dùng ngựa thuê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh xe ngựa thuê
  Lấy dữ liệu máy điện toán mà không được phép
  Lái xe tắc xi

  Danh từ

  Máng đựng thịt (cho chim ó, diều hâu)
  Giá phơi gạch

  hình thái từ


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  giá phơi gạch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  búa
  cuốc
  cuốc chim
  ngựa cho thuê
  đẽo đá
  quốc chim
  vết khắc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  giá phơi cá

  Nguồn khác

  • hack : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Chop, hew, lacerate, gash, slash, cut; mangle, butcher,mutilate, ruin, destroy, smash, batter, damage, deface: Hehacked the furniture to pieces with an axe.
  Bark, cough: Shewas disgusted by the man's hacking and spitting.
  N.
  Cut, gash, slash, chop: He took a hack at the log withhis hatchet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X