• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:28, ngày 21 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸insti´tju:ʃənəlaiz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸insti´tju:ʃənəlaiz</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[institutionalise]]
  Cách viết khác [[institutionalise]]
  - 
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  - 
  =====Thể chế hoá=====
  =====Thể chế hoá=====
  ::[[to]] [[institutionalize]] [[the]] [[economic]] [[strategies]] [[of]] [[the]] [[party]] [[in]] [[power]]
  ::[[to]] [[institutionalize]] [[the]] [[economic]] [[strategies]] [[of]] [[the]] [[party]] [[in]] [[power]]
  ::thể chế hoá các chiến lược kinh tế của đảng cầm quyền
  ::thể chế hoá các chiến lược kinh tế của đảng cầm quyền
  - 
  =====Đưa vào sống trong cơ sở từ thiện=====
  =====Đưa vào sống trong cơ sở từ thiện=====
  ::[[to]] [[institutionalize]] [[the]] [[old]] [[beggars]]
  ::[[to]] [[institutionalize]] [[the]] [[old]] [[beggars]]
  ::đưa những người già ăn xin vào sống trong cơ sở từ thiện
  ::đưa những người già ăn xin vào sống trong cơ sở từ thiện
  - 
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /¸insti´tju:ʃənəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác institutionalise

  Ngoại động từ

  Thể chế hoá
  to institutionalize the economic strategies of the party in power
  thể chế hoá các chiến lược kinh tế của đảng cầm quyền
  Đưa vào sống trong cơ sở từ thiện
  to institutionalize the old beggars
  đưa những người già ăn xin vào sống trong cơ sở từ thiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X