• (đổi hướng từ Beggars)
  /´begə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ăn mày, người ăn xin
  (thông tục) gã, thằng, thằng cha
  you little beggar!
  a, thằng ranh con
  beggars must (should) be no choosers
  ăn mày còn đòi xôi gấc
  to know something as well as a beggar knows his bag

  Xem know

  Ngoại động từ

  Làm nghèo đi, làm khánh kiệt
  to beggar description
  lạ thường đến nỗi không tả được

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X