• /'regjuleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Điều chỉnh, sửa lại cho đúng (tốc độ, áp lực.. của một thiết bị..)
  to regulate a machine
  điều chỉnh một cái máy
  to regulate a watch
  sửa lại đồng hồ cho đúng
  Quy định; chỉnh lý, chỉnh đốn (công việc...)
  Điều hoà
  to regulate one's expenditures
  điều hoà sự chi tiêu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều chỉnh

  Xây dựng

  điều hoà, điều chỉnh, ổn định

  Cơ - Điện tử

  (v) điều chỉnh, điều tiết

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  điều chỉnh / điều hòa

  Giải thích EN: To monitor a system or device continuously and adjust it as necessary to maintain or achieve desired results. Thus, regulated, regulating, regulative, regulatory.

  Giải thích VN: Giám sát liên tục một hệ thống hay một thiết bị và điều chỉnh nó khi cần để duy trì hay đạt được kết quả mong muốn. Do đó, regulated, regulating, regulative, regulatory.

  điều hòa
  self-regulate
  tự điều hòa

  Kinh tế

  điều tiết
  regulate capital
  điều tiết vốn
  regulate capital (to...)
  điều tiết vốn
  regulate supplies
  điều tiết mức cung
  regulate supplies (to...)
  điều tiết mức cung
  điều tiết điều chỉnh
  điều chỉnh
  quản lý, kiểm soát, tiết chế, quy định
  quản lý
  quy định
  tiết chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X