• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  -
  =====bạch huyết=====
  +
  =====bạch huyết=====
  ::[[cervicai]] [[lymph]] [[node]]
  ::[[cervicai]] [[lymph]] [[node]]
  ::hạch bạch huyết cổ sâu
  ::hạch bạch huyết cổ sâu
  Dòng 46: Dòng 44:
  ::[[tibial]] [[lymph]] [[node]]
  ::[[tibial]] [[lymph]] [[node]]
  ::hạch bạch huyết chày trước
  ::hạch bạch huyết chày trước
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Physiol. a colourless fluid containing white blood cells,drained from the tissues and conveyed through the body in thelymphatic system.=====
   
  - 
  -
  =====This fluid used as a vaccine.=====
   
  - 
  -
  =====Exudationfrom a sore etc.=====
   
  - 
  -
  =====Poet. pure water.=====
   
  - 
  -
  =====Lymphoid adj. lymphousadj. [F lymphe or L lympha, limpa water]=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=lymph lymph] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=lymph lymph] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /limf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) bạch huyết
  (thơ ca) nước trong
  (từ cổ,nghĩa cổ) nhựa cây

  Chuyên ngành

  Y học

  bạch huyết
  cervicai lymph node
  hạch bạch huyết cổ sâu
  epigastric lymph node
  hạch bạch huyết thượng vị
  gastric lymph node
  hạch bạch huyết động mạch môn vị
  iliac lymph node
  hạch bạch huyết chậu hông
  intercostal lymph node
  hạch bạch huyết giãn sườn
  lymph node
  hạch bạch huyết
  lymph space
  khoang bạch huyết
  mandibular lymph node
  hạch bạch huyết hàm dưới
  mesenteric lymph node
  hạch bạch huyết mạc treo ruột
  pancreaticosplenic lymph node
  hạch bạch huyết tụy lách
  phrenic lymph node
  hạch bạch huyết cơ hoành
  plastic lymph
  bạch huyết tạo hình
  retropharyngeal lymph node
  hạch bạch huyết sau hầu
  submandibular lymph node
  hạch bạch huyết dưới hàm
  tibial lymph node
  hạch bạch huyết chày trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X