• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Đo lường & điều khiển== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====thuộc số===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bằng số===...)
  (bằng số)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====bằng số=====
  =====bằng số=====
  -
  ::[[NBS]] ([[numeric]]backspace [[character]])
  +
  ::NBS ([[numeric]]backspace [[character]])
  ::ký tự lùi bằng số
  ::ký tự lùi bằng số
  ::[[numeric]] (al) [[data]]
  ::[[numeric]] (al) [[data]]
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::[[numeric]] [[word]]
  ::[[numeric]] [[word]]
  ::từ bằng số
  ::từ bằng số
   +
  =====số=====
  =====số=====

  00:59, ngày 8 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  thuộc số

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bằng số
  NBS (numericbackspace character)
  ký tự lùi bằng số
  numeric (al) data
  dữ liệu bằng số
  numeric analysis
  phân tích bằng số
  numeric backspace character
  ký tự lùi bằng số
  numeric literal
  trực kiện bằng số
  numeric space character
  ký tự khoảng trống bằng số
  numeric word
  từ bằng số
  số

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X