• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Đại từ phản thân=== =====Bản thân mình, tự mình, chính mình===== ::to speak of oneself ::nói về bản thân mình ::[...)
  (Dùng để nhấn mạnh one)
  Dòng 17: Dòng 17:
  =====Dùng để nhấn mạnh one=====
  =====Dùng để nhấn mạnh one=====
  -
  ::[[one]] [[think]] [[that..]]
  +
  ::[[one]] [[think]] [[that]]..
  ::người ta nghĩ rằng..
  ::người ta nghĩ rằng..
  ::[[all]] [[by]] [[oneself]]
  ::[[all]] [[by]] [[oneself]]

  13:51, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Đại từ phản thân

  Bản thân mình, tự mình, chính mình
  to speak of oneself
  nói về bản thân mình
  to think to oneself
  tự nghĩ
  Dùng để nhấn mạnh one
  one think that..
  người ta nghĩ rằng..
  all by oneself
  một mình
  Không cần sự giúp đỡ
  to come to oneself
  tỉnh lại, hồi tỉnh
  Tỉnh trí lại

  Oxford

  Pron.

  The reflexive and (in apposition) emphatic form of one(kill oneself; one has to do it oneself).

  Tham khảo chung

  • oneself : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X