• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:50, ngày 26 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự hoà bình, tình trạng hoà bình, thái bình=====
  =====Sự hoà bình, tình trạng hoà bình, thái bình=====

  Hiện nay

  /´pi:sfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoà bình, tình trạng hoà bình, thái bình
  Sự thanh thản, yên tĩnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X