• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/)
  (/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  10:16, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  /prə'si:diη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều proceedings

  Hành động, tiến trình, cách tiến hành
  ( số nhiều) vụ kiện, việc kiện tụng
  institute divorce proceedings
  lập thủ tục ly hôn
  to take legal proceedings against someone
  đi kiện ai
  ( số nhiều) nghi thức, điều diễn ra (của cuộc họp, nghi lễ..)
  ( số nhiều) biên bản lưu (của cuộc họp...)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Measure, act, (course of) action, move, step, undertaking,deed, procedure, process, operation, transaction, manoeuvre,feat, accomplishment: Grace Darlings rescue of the shipwreckedmen was truly a heroic proceeding. 2 proceedings. atransactions, report(s), minutes, record(s), annals, affairs,dealings, business, account(s), archives, Formal acta: Theproceedings of the Society are published annually. b events,goings-on, doings; celebration(s); performance(s): Theproceedings were briefly interrupted while the hecklers wereejected from the hall.

  Oxford

  N.

  An action or piece of conduct (a high-handed proceeding).2 (in pl.) (in full legal proceedings) an action at law; alawsuit.
  (in pl.) a published report of discussions or aconference.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X