• /di´vɔ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ly dị
  (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách ra

  Ngoại động từ

  Cho ly dị; ly dị (chồng vợ...)
  Làm xa rời, làm lìa khỏi, tách ra khỏi
  to divorce one thing from another
  tách một vật này ra khỏi vật khác

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ly hôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X