• /prə'si:diη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều proceedings

  Hành động, tiến trình, cách tiến hành
  ( số nhiều) vụ kiện, việc kiện tụng
  institute divorce proceedings
  lập thủ tục ly hôn
  to take legal proceedings against someone
  đi kiện ai
  ( số nhiều) nghi thức, điều diễn ra (của cuộc họp, nghi lễ..)
  ( số nhiều) biên bản lưu (của cuộc họp...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X