• (Khác biệt giữa các bản)
  (Cây lúa)
  (Cây lúa)
  Dòng 25: Dòng 25:
  ::[[rice]] [[paddies]]
  ::[[rice]] [[paddies]]
  ::(thuộc ngữ) ruộng lúa
  ::(thuộc ngữ) ruộng lúa
  -
  ::rice at booting stage
  +
  ::[[rice]] at booting stage
  :: lúa đang thì con gái
  :: lúa đang thì con gái

  13:12, ngày 2 tháng 7 năm 2008

  /rais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thóc; gạo; cơm
  rough rice
  lúa chưa xay
  husked rice
  lúa xay rồi
  ground rice
  bột gạo
  Cây lúa
  summer rice
  lúa chiêm
  winter rice
  lúa mùa
  rice fields
  (thuộc ngữ) đồng lúa
  rice paddies
  (thuộc ngữ) ruộng lúa
  rice at booting stage
  lúa đang thì con gái

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cây lúa
  gạo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gạo

  Nguồn khác

  • rice : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A swamp grass, Oryza sativa, cultivated inmarshes, esp. in Asia.
  The grains of this, used as cerealfood.
  V.tr. US sieve (cooked potatoes etc.) into thinstrings.
  Rice-bowl an area producing much rice. rice-paperedible paper made from the pith of an oriental tree and used forpainting and in cookery.
  Ricer n. [ME rys f. OF ris f. It.riso, ult. f. Gk oruza, of oriental orig.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X