• (đổi hướng từ Husked)
  /hʌsk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỏ khô (của trái cây), vỏ (hạt); trấu (thóc, lúa)
  Lá bao (ở bắp ngô)
  (nghĩa bóng) vỏ ngoài vô giá trị (của cái gì...)
  (thú y học) bệnh ho khan

  Ngoại động từ

  Bóc vỏ; xay (thóc)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  bóc bẹ (ngô)

  Kỹ thuật chung

  bóc vỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  core

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X