• /ˈsʌmər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) cái rầm (như) summer-tree
  Mùa hạ, mùa hè
  Năm, tuổi, xuân xanh
  a man of twenty five summers
  một thanh niên hai mươi nhăm xuân xanh
  ( định ngữ) (thuộc) mùa hè
  summer holidays
  kỳ nghỉ hè

  Nội động từ

  Đi nghỉ hè, đi nghỉ mát (ở núi, ở bờ biển...)

  Ngoại động từ

  Chăn (vật nuôi) về mùa hè (ở núi...)

  Nguồn khác

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy cộng analog
  máy cộng tương tự

  Kỹ thuật chung

  bộ cộng
  dầm

  Giải thích EN: A main beam or girder, such as one spanning girts to support joists. Also, summertree.

  Giải thích VN: Một xà hoặc dầm chính dỡ trụ.

  dầm dọc
  rầm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  winter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X