• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:11, ngày 3 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ::[[You]] [[can]] [[count]] [[on]] [[me]]
  ::[[You]] [[can]] [[count]] [[on]] [[me]]
  ::Bạn có thể tin ở tôi.
  ::Bạn có thể tin ở tôi.
  -
  ::[[to]] [[count]] [[upon]]
  +
  =====to count upon=====
  Xem thêm [[count]]
  Xem thêm [[count]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Tin ở ai
  You can count on me
  Bạn có thể tin ở tôi.
  to count upon

  Xem thêm count

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X