• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự giậm (chân); tiếng giậm (chân)===== ::the trample of heavy feet ::tiếng...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'træmpl</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:45, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /'træmpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giậm (chân); tiếng giậm (chân)
  the trample of heavy feet
  tiếng giậm chân nặng nề
  (nghĩa bóng) sự giẫm nát, sự chà đạp, sự giày xéo

  Động từ

  Giậm chân
  Giẫm đạp, giẫm lên, giẫm nát
  to trample (down) the flowers
  giẫm nát hoa
  Làm vỡ nát, gây tổn hại (bằng cách giẫm lên)
  (nghĩa bóng) chà đạp, coi thường một cách tàn nhẫn và khinh miệt
  to trample on justice
  chà đạp lên công lý
  to trample on (upon) someone
  chà đạp, khinh rẻ ai

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Trample on or upon, tramp (on or upon), stamp (on), tread(on), step on, crush, press, squash, flatten, Colloq stomp (onor upon), squish, squush or squoosh: After the harvest, wewould take turns trampling the grapes.
  Often, trample on orupon. violate, damage, harm, hurt, infringe or encroach on, rideroughshod over, set at naught, scorn, contemn, disdain, defy,disregard, ignore, fly in the face of, fling or cast or throw tothe winds: The military regime trampled on the people's civilrights.
  Usually, trample out. trample down, trampleunderfoot, stamp out, extinguish, put out, destroy, crush, breakdown: The left-wing parties were trampled in a military coup.

  Oxford

  V. & n.

  V.tr.
  Tread under foot.
  Press down or crush inthis way.
  N. the sound or act of trampling.
  Trample on 1tread heavily on.
  Treat roughly or with contempt; disregard(a person's feelings etc.).
  Trampler n. [ME f. TRAMP +-LE(4)]

  Tham khảo chung

  • trample : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X