• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">we'nevə</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">wen'evə</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 13:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 26: Dòng 26:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=whenever whenever] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=whenever whenever] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=whenever whenever] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=whenever whenever] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  11:59, ngày 7 tháng 1 năm 2009

  /wen'evə/

  Thông dụng

  Phó từ & liên từ

  Bất cứ lúc nào; lúc nào
  you may come whenever you like
  anh có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn
  Mỗi lần, mỗi khi, hễ khi nào
  whenever I see it I think of you
  mỗi lần thấy cái đó tôi lại nhớ đến anh

  Chuyên ngành

  Oxford

  Conj. & adv.
  At whatever time; on whatever occasion.
  Everytime that.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X