• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (/* /'''<font color="red">zɪp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">zɪp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">zip</font>'''/
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:23, ngày 2 tháng 6 năm 2008

  =====/zip/


  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng rít của đạn bay, tiếng xé vải
  (nghĩa bóng) sức sống, nghị lực
  Phecmơtuya, khoá kéo, dây kéo ( (cũng) gọi là zipper, zip-fastener))
  Zip code
  mã số vùng điện thoại

  Nội động từ

  Rít, vèo qua
  to zip past
  chạy vụt qua (xe); vèo qua, rít qua (đạn)

  Ngoại động từ

  Cài hoặc mở bằng phecmơtuya

  Hình thái từ

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  đóng khóa kéo
  đóng phecmơtuya
  mở khóa kéo
  mở phecmơtuya

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vùng

  Oxford

  Code n.

  US a system of postal codes consisting of five-digitnumbers. [zone improvement plan]

  Tham khảo chung

  • zip : National Weather Service
  • zip : Corporateinformation
  • zip : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X