• /zip/


  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng rít của đạn bay, tiếng xé vải
  (nghĩa bóng) sức sống, nghị lực
  Phecmơtuya, khoá kéo, dây kéo ( (cũng) gọi là zipper, zip-fastener))
  Zip code
  mã số vùng điện thoại

  Nội động từ

  Rít, vèo qua
  to zip past
  chạy vụt qua (xe); vèo qua, rít qua (đạn)

  Ngoại động từ

  Cài hoặc mở bằng phecmơtuya

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  đóng khóa kéo
  đóng phecmơtuya
  mở khóa kéo
  mở phecmơtuya

  Kỹ thuật chung

  vùng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X