• /ə'bɑ:ft/

  Thông dụng

  Phó từ

  (hàng hải) ở phía sau bánh lái, gần phía bánh lái

  Giới từ

  (hàng hải) sau, ở đằng sau, ở phía sau
  abaft the mast
  sau cột buồm

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  ở phía sau (tàu)

  Kỹ thuật chung

  về phía sau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  astern , back , behind , rearward , after , arear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X