• /´riəwəd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phía sau
  (quân sự), (như) rearguard

  Tính từ

  Ở sau, ở phía sau

  Phó từ

  (như) rearwards

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mặt sau
  phía sau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  rear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X