• /əs'tə:n/

  Thông dụng

  Giới từ

  (hàng hải) ở phía sau (tàu), ở đuôi (máy bay)
  astern of a ship
  ở đằng sau tàu

  Phó từ

  Về phía sau, ở xa đằng sau
  to fall (drop) astern
  tụt lại ở phía sau, ở lại đằng sau
  Lùi, giật lùi
  full speed astern!
  phóng giật lùi!

  Xây dựng

  ở đuôi tàu, ở sau tàu, về phía sau đuôi (tàu), đi lùi lại,

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  abaft , aft , rear , rearward , back , behind

  Từ trái nghĩa

  adverb
  forward

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X