• Hóa học & vật liệu

  sự thử gia tăng
  sự thử nghiệm tăng tốc

  Kỹ thuật chung

  quy trình kiểm tra tuổi thọ

  Giải thích EN: Any process of equipment testing in which short-term experimental results are extrapolated to predict long-term in-service performance. Giải thích VN: Một quy trình kiểm tra thiết bị trong đó các kết quả thí nghiệp được ngoại suy để suy đoán thời gian vận hành.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X