• Điện tử & viễn thông

  bộ nhớ truy nhập
  card random access memory
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thẻ
  Extended Dynamic Random Access Memory (EDRAM)
  Bộ nhớ Truy nhập ngẫu nhiên động mở rộng
  fast access memory
  bộ nhớ truy nhập nhanh
  Ferro - electric Random Access Memory (FRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên điện từ - sắt từ
  Parameter Random Access Memory (PRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thông số
  Pseudo Static Random Access Memory (PSRAM)
  bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên giả tĩnh
  Static Random Access Memory (SRAM)
  RAM tĩnh , Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
  Widows Dynamic Random Access Memory (WDRAM)
  Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động của Windows

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X