• Hóa học & vật liệu

  cao su acrilat
  cao su acrilic

  Giải thích EN: A synthetic rubber that contains acrylonitrile. Also, acrylonitrile rubber. Giải thích VN: Một loại cao su tổng hợp có chứa chất tạo acrilic (C3H3N). Cũng được gọi là cao su acrilic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X