• /ək´tinougra:f/

  Cơ khí & công trình

  máy ghi nhật xạ

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ nhật xạ

  Giải thích EN: An actinometer that is equipped to record its measurements. Giải thích VN: Một thiết bị đo nhật xạ được trang bị biểu đồ ghi lại các kết quả đo.

  nhật xạ ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X