• (đổi hướng từ Equipped)
  /i´kwip/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trang bị (cho ai... cái gì)
  to equip an army with modern weapons
  trang bị vũ khí hiện đại cho một quân đội

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X